HEXACONE

HEXACONE implantantni sistem


Hexacone je dvofazni sistem za zubnu implantaciju. Površina heksakonskog sistema implantata je peskirana i tretirana kiselinom pri visokim temperaturama u procesu, a zatim osmoaktivno pakovana.

 

Hexacone implantati imaju unutrašnju 6- ili 12-ivičnu ivicu, interni marginalni konus i unutrašnji navoj po US standardima. Sistem je napravljen od Ti6AI4V ELI.


Sekvence bušenja za ovaj sistem možete pronaći u našoj sistemskoj aplikaciji.

 

Za više informacija i detaljnu specifikaciju pogledajte katalog: DOWNLOAD PDF

 

 

 

 

DRUGE VRSTE IMPLANTATA U NAŠOJ PONUDI

 

KOS
Jednofazni sistem, sa apikalnim navojem za kompresiju i ravnim, fleksibilnim ili nagnutim čvrstim abutmentom. Ovaj sistem je jednostavan za ugradnju i većini slučajeva pogodan za krune, mostove i konekcije šipkama.

 

BCS
Jednofazni sistem za zubnu implantaciju. Predstavlja idealan implantacioni sistem za odmah opterećeni, kortički podržan restorativni dizajn.

S-SYSTEM
Jednofazni sistem za zubnu implantaciju, u potpunosti kompatibilan sa Straumann sistemom implantata.