Održan seminar u Beogradu, maj 2015.

20.05.2015

U okviru kursa koji je održan 16. i 17.05.2015. godine polaznici su upoznati sa specificnošću rada sa dvofaznim implantnim sistemima, indikacijama, kontaindikacijama u oralnoj implantologiji, sa hirurškim i sa protetskim protokolom kao i sa endoselnim implantatima tipa kompresionog šrafa, čiji je dizajn zasnovan na potpunom razumevanju fiziologije kosti, što je od vitalnog značaja za optimalanu upotrebu implantata.

Polaznici su upoznati sa izradom pokretnih protetskih nadoknada na dvodelnim implantatima sa posebnim osvrtom na retenciju kao i sa izradom fiksnih nadoknada. Posebno će biti naglasena procedura uzimanja otiska, proba metala kao i predaja definitivnog rada pacijentu i izazovi izrade protetskim nadoknadama na implantatima u otežanim anatomskim uslovima.

Komentari
Napiši komentar
Ostavi komentar
Ime i prezime
E-mail
Komentar
Zbog spama unesite kod: