S-SYSTEM

S-SYSTEMS-SYSTEM (Allfit S – SSO, STO, STV)

 

Sistem implantata Allfit S (SSO, STO, STV) je jednofazni sistem za zubnu implantaciju. Svi implanti se sastoje od čistog titanijuma (04.8, 4.1mm) ili legure titana visoke otpornosti (0 3.3mm, STO) Ti6AI$V ELI, dvostruko peskirani na enosalnom delu pri visokim temperaturama u procesu.


S-System je u potpunosti kompatibilan sa Straumann sistemom implantata.

 

Sekvence bušenja za ovaj sistem možete pronaći u našoj sistemskoj aplikaciji.

 

Za više informacija i detaljnu specifikaciju pogledajte katalog: DOWNLOAD PDF

 

 

 

DRUGE VRSTE IMPLANTATA U NAŠOJ PONUDI

 

KOS
Jednofazni sistem, sa apikalnim navojem za kompresiju i ravnim, fleksibilnim ili nagnutim čvrstim abutmentom. Ovaj sistem je jednostavan za ugradnju i većini slučajeva pogodan za krune, mostove i konekcije šipkama.
 

BCS

Jednofazni sistem za zubnu implantaciju. Predstavlja idealan implantacioni sistem za odmah opterećeni, kortički podržan restorativni dizajn.

 

HEXACONE

Dvofazni sistem za zubnu implantaciju. Površina heksakonskog sistema implantata je peskirana i tretirana kiselinom pri visokim temperaturama u procesu, a zatim osmoaktivno pakovana.